1. Narodený Jezu Kriste, - dnes Mláďatiek srdcia čisté - za teba krv vycedili; - milí martýri nevinní.


2. Ó, Mláďatká sväté, drobné - púpätkám vy ste podobné; - mučeníctva prvé kvietky, - vitajte, ó, slávne dietky.


3. Ako víchor bez ľútosti, - krvavý meč bez milosti, - sotva veku dvojročného - žitia zbavil vás útleho.


4. Keď Herodes v strachu slyší, - že sa zrodil Kráľ najvyšší, - zúrivý je od závisti, - dietky vzal si za koristi.


5. Mučeníctva prvotiny, - baránkovia, čistí viny, - v nebi, večnú slávu máte, - s víťaznou sa palmou hráte.


6. Čo ste rečou nevyznali, - to ste krvou dokázali: - pre Krista ste život dali; - Pána svojho vyznávali.