1. Mocný je Boh náš: - Riaditeľ výsosti - celý svet žije len z jeho milosti; - bez Boha nič sme, lebo v ňom žijeme, - z Boha pochádzame a v ňom sa hýbeme.


2. Mocný je Boh náš: - vôd prameň dá skale, - alebo zhladí v prudkom vĺn návale - z priestoru zeme bezbožné národy. - Kiež nás vždy zachráni od každej nehody.


3. Mocný je Boh náš: - Z nadhviezdnej veleby milióny sýti; - len piatimi chlebmi nakŕmiť môže - tisícich nás lačných, - zoslať hlad a zlú smrť na zástup nevďačných.


4. Mocný je Boh - náš večitom na tróne: - a keď chce, svet zas v ničote utonie; - a keď chce, stvorí hneď nové telesá, - a keď chce v základoch i zem zatrasie sa.


5. Mocný je Boh náš: - zmení i tvár zeme, - a hľa, až posiaľ pokojne žijeme; - a preto chváľme vždy Boha večného, - lebo nás chráni moc otcovských rúk jeho.