1. Ó, Ježišu, buď k pomoci - každému z nás v tento rok: - zostaň s nami vo dne v noci, - požehnaj náš každý krok! - [:S novým rokom nech zasvitne - nová zora šťastia nám, - lebo blaho len tam kvitne, - kde ho ráčiš žehnať sám.:]


2. Všetko, čo si myslím, činím, - v tebe nech sa započne; - daj, nech sa viac nepreviním - proti tebe, ó, Pane! - [:Rozpáľ srdce novou láskou, - chcem sa tebe venovať; - viaž ma k sebe novou páskou, - chcem len teba milovať.:]


3. Bedli na mňa neustále, - keď ma stíha hriech a zlosť, - nech je vo mne k tvojej chvále - pevná viera, krásna čnosť. - [:Daj, aby sme zas prežili - šťastne tento nový rok - a len k tebe vždy riadili - za života každý krok.:]