1. Veseľ sa ľudské stvorenie, - prišlo k nám naše spasenie. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


2. Mesiáša narodenie - dosiahlo svoje splnenie. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


3. Panna z rodu kráľovského - počala Syna Božieho. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


4. Otcovia plní vrúcnosti, - ktorí bývali v temnosti. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


5. Krista vidieť si žiadali, - zrodeného z čistej Panny. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


6. Prosiac, by peklo oblúpil - a z temnosti ich vykúpil. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


7. Čo proroci zvestovali, - anjeli ohlasovali. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


8. Herodes tomu neveril, - že sa Kristus Pán narodil. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


9. Sluhov do Betlema vyslal - a dietky vraždiť rozkázal. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!


10. Pre svoje slávne zjavenie - daj nám hriechov odpustenie. - Radujme sa, veseľme sa - v tomto novom roku!