1. Z neba prišiel k nám - mocný sveta Pán, - Syn Boží zostúpil - z neba na svet k nám. - Radujme sa, veseľme sa, - v novom roku tešíme sa; - narodil sa nám - mocný sveta Pán.


2. Tu je milený - Boh sám vtelený, - na slame v jasličkách - nežne zložený. - Radujme sa, veseľme sa, - v novom roku tešíme sa; - narodil sa nám - mocný sveta Pán.


3. Dieťa leží tu, - nesie obetu; - ctíme ho i jeho - Matku presvätú. - Radujme sa, veseľme sa, - v novom roku tešíme sa; - narodil sa nám - mocný sveta Pán.


4. Pre nás prišiel sám - z lásky dať sa nám, - aby nás vykúpil - zeme, neba Pán. - Radujme sa, veseľme sa, - v novom roku tešíme sa; - narodil sa nám - mocný sveta Pán.