1. Ježišu, Ježišu, - nad slnko jasnejší, - nad mesiac si krajší, - nad perly vzácnejší, - Ježišu môj! - Meno to presväté, - nech je zvelebené, - nábožne uctené, - Ježišu môj!


2. Ježišu, Ježišu, - z trónu velebnosti - dajže nám milosti, - ochráň nás v úzkosti, - Ježišu môj! - Daj nám kajúcnosti, - pravej skrúšenosti, - nad hriechmi ľútosti, - Ježišu môj!


3. Ježišu, Ježišu, - ty darca milosti, - pomôž nám v ťažkosti, - v súžení, v žalosti, - Ježišu môj! - Zažeň mor, hlad, vojny - a daj čas pokojný, - milosťou prehojný, - Ježišu môj!


4. Ježišu, Ježišu, - skrz Ducha Svätého - daj svetla jasného, - osvieť nás každého, - Ježišu môj! - Silu nám daj a čnosť - premôcť vždy diabla zlosť - a ľudskú nestálosť, - Ježišu môj!


5. Ježišu, Ježišu, - chráň nás pred chorobou, - navštív nás pomocou, - stoj pri nás dňom-nocou, - Ježišu môj! - Priveď nás k pokániu, - ku hriechov vyznaniu, - a k tvojmu poznaniu, - Ježišu môj.


6. Ježišu, Ježišu, - po tejto časnosti, - veď nás do večnosti, - anjelskej radosti, - Ježišu môj! - Nech ťa tam s tvojimi - chválime anjelmi, - s všetkými svätými, - Ježišu môj!