1. Ježišu, vznešená - zbožnosti odmena, - milostí zdroj! - Ja hriešny ťa žiadam - a k nohám ti padám, - želiem hriech svoj! - [:Ach, zhliadni, zmiluj sa, - nad nami zľutuj sa! - Ježišu môj, - Ježišu môj!:]


2. Ach, čo som učinil, - že som sa previnil - proti tebe: - stratil som spasenie, - ja biedne stvorenie, - stratil nebe. - [:Ach, zhliadni, zmiluj sa, - nad nami zľutuj sa! - Ježišu môj, - Ježišu môj!:]


3. Zlý čin svoj ľutujem, - deň i noc ja želiem, - Pane milý! - Hriech svoj ti vyznávam, - tebe sa oddávam - v tejto chvíli. - [:Ach, zhliadni, zmiluj sa, - nad nami zľutuj sa! - Ježišu môj, - Ježišu môj!:]


4. Spolieham na teba, - ach, ráč mi dať neba, - srdce čisté; - radšej smrť podstúpim, - než hriechom potupím - teba, Kriste. - [:Ach, zhliadni, zmiluj sa, - nad nami zľutuj sa! - Ježišu môj, - Ježišu môj!:]


5. Skrz svoju krv svätú, - na kríži vyliatu - za svet, zlosti - a skrze mučenie, - bolestné trápenie, - ach, odpusť mi. - [:Ach, zhliadni, zmiluj sa, - nad nami zľutuj sa! - Ježišu môj, - Ježišu môj!:]