1. Kde je Ježiš, moja žiadosť, - môj najsladší Boh a Pán, - kam odišla moja radosť, - kdeže ho ja hľadať mám? - Duša moja zarmútená - ťarchu hriechov cíti moc, - Ježišovi odovzdaná - hľadá si ho deň i noc.


2. V žiali volá duša moja: - Kam môj Ježiš odišiel? - V srdci mojom niet pokoja, - ó, kiežby som ho našiel! - Ach, kto vtáčie krídla mi dá. - by som mohol každý čas - lietať za ním, kde on býva, - a spolu s ním bývať zas!


3. PÔjdem za ním po dolinách - prudkým behom, žiadosti, - po vrchoch a po jaskyniach - budem volať v žalosti. - Dravej zveri sa nebojím, - podstúpim čo aký boj, - viem ja dobre, - že obstojím, - keď ma bráni Ježiš môj!


4. On odstráni strach a bolesť, - hriech i smrť on odháňa, - kde povstane diabolská lesť, - on je silná obrana. - On pevný štít proti zlosti, - múr pred zlobou zlých ľudí, - on je brána do radosti, - kde je on, hriech vypudí.


5. On pod svoj plášť povždy skrýva - každé svoje stvorenie, - láskou svojou nás pokrýva, - núdza tam, kde on nie je! - A preto ja neprestanem - túžiť len za Ježišom, - jeho pomoc keď dostanem, - neupadnem pod krížom.


6. Mám Ježiša, svoju radosť. - našiel som už ten poklad, - splnená je moja žiadosť, - pevný duše to základ. - Dnes ustúpiť všetko musí, - len Ježiša milujem, - vo mne žiadosť zlú udusí, - celkom sa mu venujem.