1. Kde si, môj premilý - Pane a Kriste. - kde by sme uzreli - teba zaiste? - [:Daj svetlo zo seba, - veď si jasný, - nechcem žiť bez teba, - cesta spásy.:]


2. Teba srdce moje - žiada dychtivo, - bez teba i tak mu - na zemi clivo. - [:Mojej duše cena: - meno tvoje, - poteš zarmútené - srdce moje.:]


3. K svojej vždy pomoci - hľadať ťa budem, - i vo dne i v noci, - volať ťa budem. - [:Ukáž sa mi, Kriste, - presmutnému, - ráč dať srdce čisté - mne hriešnemu.:]


4. Keď budeš vzdialený - odo mňa, Kriste, - že budem stratený, - to ja viem iste. - [:Ach, príď v tejto chvíli, - neodkladaj, - Ježišu môj milý, - pomoci daj!:]


5. S tebou srdce moje - žiada sa spojiť, - bez teba nemôže túžby ukojiť. - [:Bez teba život môj, ťarchou mi je, - s tebou, Ježišu môj, - sladké žitie.:]


6. Manna, slasť nebeská, - Pane a Kriste, - tys' rozkoš anjelská, - lásky ohnište; - [:nasýť ma, daj seba, - ó, Bože môj, - a veď ma do neba, - Ježišu môj!:]