1. Hľa, Panna je pozdravená, - poslom anjelom uctená. - Božstvo k ľudstvu sa znížilo, - v lono Panny zostúpilo.


2. Keď anjela uslyšala, - nad tým veľmi sa zľakala, - Božej vôli sa poddala, - by sa Božou Matkou stala.


3. Si Bohom Otcom zvolená, - Duchom Svätým zatienená; - Krista v živote nosila, - v ňom jedine sa tešila.


4. Požehnaný ten plod svätý, - Duchom Svätým je počatý - a predivné narodenie - nie je Panny porušenie.


5. Ó, Ježišu milostivý, - duší našich žiadostivý, - preto ráčils' na svet stúpiť, - žes' všetkých nás chcel vykúpiť.


6. Preto my sa mu klaňajme, - vrúcne vďaky mu vzdávajme - za to veľké dobrodenie, - že priniesol nám spasenie.


7. Buď chvála Otcu večnému, - Synu jeho premilému, - tak isto Duchu Svätému, - Bohu v Trojici jednému.