1. Ó, Ježišu, môj priateľu - tebe srdce darujem, - telo, život, dušu celú, - tebe všetko venujem - [:Tys' poklad môj a spasenie, - tys' všetkých sŕdc potešenie. - Ó, Ježišu, Spasiteľu, - príď k nám, milý Tešiteľu!:]


2. Ó, Ježišu, keď mám teba, - viac pre seba nežiadam, - zlato, striebro ja bez teba - za nič v svete pokladám - [:Skvost, perly, drahé kamene - bez teba viac nie sú v cene. - Ó, Ježišu, prišlý z neba, - všade hľadám ja len teba.:]


3. Nech mi dajú i zem celú, - nebol by som spokojný, - bez teba, môj Spasiteľu, - ty môj poklad prehojný! - [:Ráč sa nado mnou zmilovať, - moju dušu potešovať. - Predrahý môj Spasiteľu, - daj sily duši aj telu.:]


4. Nech mi svet aj všetky skvosty - a hojnosti daruje, - všetky svoje blaženosti - miesto teba sľubuje: - [:nadarmo sú tie hodnosti, - všetky svetské blaženosti, - bo bez tvojej prítomnosti - duša moja je v temnosti.:]


5. Ó, Ježišu, ty jediné - duše mojej spasenie, - po smrti mi ráč dať večné - v nebesiach potešenie. - [:Svet opustím rád pre teba, - len ma prijmi ta do neba, - by som ti, všetkých kráľov Kráľ, - česť, slávu, úctu vďačne dal.:]