1. Svätý pôst sa započína, - k pokániu nás napomína, - zavčasu hnev boží krotiť, - od trestu sa oslobodiť.


2. Nezdržujme len samého - pokrmu sa telesného, - ale chráňme sa i zlosti, - hriechu, každej neprávosti.


3. Hriešny život zanechajme, - pokániu sa odovzdajme - horké slzy vylievajme - staré viny zotierajme.


4. Dbajme vždycky na modlitby, - na bedlenie, božie služby, - na nábožné premýšľanie, - múk Kristových rozjímanie.


5. Biednym, núdznym, utrápeným, - zarmúteným, opusteným, - štedrejší sa ukazujme, - všetko dobre vybavujme.


6. By sme v duchu oživení, - rúchom čnosti ozdobení - do raja sa tak dostali - a sa večne radovali.