1. Ach, ja Matka zarmútená, - pre smrť Syna skormútená! - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.


2. Ľutujte ma tvrdé skaly, - ktoré ste sa dopukali! - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.


3. Syn môj hrozne umučený, - na kríži je zavesený! - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.


4. Telo samé rany kruté, - ruky, nohy prebodnuté. - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.


5. Horko plačem a omdlievam, - slzami sa dnes zalievam. - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.


6. Ó, hriešniku, nehreš denne, - hľaď na telo zohavené. - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.


7. Ó, hriešniku, nehreš viacej, - čuj hlas Matky, hovoriacej: - Moja bolesť je preveľká, - meč ostrý srdce preniká.