1. Moc Božia divná - a nevýslovná, - čo si učinila? - K obrazu svojmu - človeka stvorila.


2. Veľmi pekného, - nesmrteľného, - kvet celého diela, - by mohol poznať - svojho Stvoriteľa.


3. By ťa miloval, - v raji panoval - a žil v blaženosti, - v záhrade rajskej - z tvojej láskavosti.


4. Diabol zlostivý - bol závistlivý, - vidiac šťastie jeho, - ktoré mal človek - od Boha večného.


5. Úklady zlosti - kládol v chytrosti, - by človek zvábený - rozkoše rajskej - bol tiež pozbavený.


6. Nešľachetný had - v taký veľký pád - priviedol človeka - skrz okúsenie - jedného jablka.


7. Človek stráň kvetnú, - milosť posvätnú - a raj večný stratil, - aby sa viac doň - nikdy nenavrátil.


8. Pán Boh zjavil nám, - že nás spasí sám - skrze svojho Syna, - by nám byť mohla - odpustená vina.