1. Ach, prečo si, zlosť, - taká krutá bola, - prečo si Krista - tak hrubo zranila? - Telo šarlátom, - krvou si sfarbila, - na spôsob role - do kosti zorala.


2. Prečo ste, ľudia, - takí krutí boli, - prečo ste Krista - tak veľmi ranili? - Hrozne, bolestne - ostrými bodliakmi - raníte hlavu, - až tečú potoky.


3. Prečo si, drevo, - také kruté bolo, - žes' tak Ježiša - veľmi obťažilo? - Hľa, jak pod tebou, - upadá zomdlený, - celý ubitý, - celý skrvavený!


4. Upadáš, Ježiš, - trpíš hrozné muky, - kto ti na pomoc - podá svoje ruky? - Jak so zločincom - s tebou zachádzajú, - padáš pod krížom, - na to nič nedbajú.