1. Jezu Kriste, Pane milý, - Baránku Boží nevinný, - dal si, dal si na kríž ruky svoje - pre hriech, pre hriech a pre zlosti moje!


2. Plač, hriešniku zatvrdilý, - pohliadni, jak dobrotivý - Ježiš, Ježiš na kríži skonáva, - slnko, slnko svoju tvár schováva.


3. Jak po slovách Pán skonáva, - v ramená mu klesá hlava; - Matka, Matka pod krížom strápená - stojí, stojí veľmi zarmútená.


4. Hľa, opona roztrhla sa, - zem prehrozne zatriasla sa, - skaly, skaly pevné sa pukali, - mŕtvi, mŕtvi z hrobov povstávali.


5. Na kríži mu bok prebodli, - voda, krv sa vyronili; - plačme, plačme horkými slzami: - Ježiš, Ježiš, zmiluj sa nad nami!


6. Matky, ktoré synov máte, - vy to veľmi dobre znáte, - keď vám, keď vám syn milý umiera, - koľký, koľký, žiaľ vám srdce zviera.


7. Aké by to srdce bolo, - čo by plakať nevedelo, - vidiac, vidiac Synáčka milého - na kríž, na kríž klinmi pribitého.


8. Jezu Kriste, Pane milý, - odpusť, čo sme previnili! - K tebe, k tebe my sa utiekame, - daj, nech, daj, nech život večný máme!