1. Hľa, v žiali srdca hriešneho - pred tebou tu kľačíme, - ach, Otče, Syna Božieho - dnes bolesti slávime. - Skrze jeho usmrtenie - daj nám všetkým spasenie. - Na nás z trónu hľaď nehodných, - keď smutní nad ním želieme.


2. Krv tvoja drahá vyliata - nám dáva večnú spásu, - v nej skrytá pravda presvätá - nám objavuje krásu. - Zákon tvojej pravdy hlavný - je nám kríž tvoj preslávny, - čo chráni nás vždy od hriechu, - by nemal v duši ohlasu.


3. Tá obeť krvi skrz teba - buď od nás oslávená, - skrz dary vína a chleba, - čo býva obnovená. - Víno na krv a chlieb v telo - na kríži čo viselo - moc tvoja z neba premení - len kňazským rukám zverená.


4. Tam v nebi svätých duchov zbor - ti Svatý, svätý! spieva - a sveta stvoreného chór, - česť, chválu a pieseň vlieva, - oslavujú zvuky piesne - tvoje muky bolestné - Nech milosť, rúcho sviatočné, - nás, kajúcnikov, odieva!