1. Ježišu, buď uctený, - velebený, chválený, - že si svoju krv vylial, - by som večný život mal.


2. Kristova krv predrahá - prevládala zlosť hada, - ktorý nás o spasenie - pripravil skrz zvedenie.


3. Ježišu náš, krv tvoja, - je dušiam slasť nápoja, - v nej duša svoj kúpeľ má, - bo z nej hriechy odníma.


4. Syna krv nás zmieruje - s Otcom, ktorý kraľuje - a čistých nás od zlosti - zve k nebeskej radosti.


5. Vzala trest krv Ábela - a krv Vykupiteľa, - čo daná za svet bola, - o milosť pre nas volá.


6. Srdce, krvou skropené, - záhuby je zbavené, - ako vo dne tak v noci - zlý duch nemá k nám moci.


7. Nad krvou tou zem plesá, - s ňou plesajú nebesá; - krv za nás vycedená, - naveky buď uctená!