1. Kristus, príklad pokory, - Boh náš milostivý, - sníma naše priekory, - dušu našu živí. - Pre hriešneho človeka - prišiel dolu z neba, - tak tajomne znížil sa, - obetoval seba.


2. S plačom ovce zhľadáva, - čo sa potratili, - na ramená ich dáva, - Pastier roztomilý. - Dobrý Pastier chlieb večný - dušiam svojim nechal, - za ktoré sa na kríži - verne obetoval.


3. Riekol: Vezmi svoj kríž sám - a zapieraj seba, - k požívaniu dal sa nám - pod spôsobom chleba; - nemohol sa viac znížiť - pre hriešneho tvora; - poď a čerpaj, hriešniku, - z toho lásky mora!