1. Ktorýs' za nás trpel, - náš Vykupiteľ, - prosíme my teba, - daj milosť z neba. - Umučením svojím - odním zlorečenie, - v ktoré sme upadli, - skrz prehrešenie.


2. Obetovaný si, - lebo sám chcel si. - Proroci hlásali, - prorokovali, - diabla že porazíš, - nad peklom zvíťazíš - a že ho nad nami - moci pozbavíš.


3. Hoci nič nezvinil - a dlh odčinil, - pre našu zlosť a hriech znášal trpkosti; - pre nás trpel rany, - luzou opľúvaný, - aby sme, nehodní, boli spasení.


4. Na smrť ťa zranili, - pohanom dali, - prútmi ťa šľahali, - ukrižovali, - a v krvi predrahej, - z vlastných rán cedenej, - šiel si na Golgotu - z lásky nesmiernej.


5. Len tvoja dobrota - nádej je moja, - že duši dáš milosť, - skrotíš vo mne zlosť. - Daj nám pomoc k tomu, - dušiam, ktoré tonú, - by sme ťa tu ctili, - v nebi chválili!