1. Mária, Matka bolestná, - pod krížom stála žalostná, - keď na ňom Syn umieral - [:a jej dušu ľútostivú, - zarmútenú, trpezlivú - meč bolesti prerážal.:]


2. Jak smutná a jak strápená - bola Matka milostivá - pre Syna jediného! - [:Tak kvílila a plakala, - dobrá Matka, keď videla - muky Syna drahého!:]


3. Kto by zaplakať nemusel, - Máriu keď by uvidel - v tomto preveľkom súžení? - [:Kto by mohol bez zármutku - pozorovať dobrú Matku, - nad Synom rozžialenú?:]


4. Pre hriechy sveta celého - videla mrieť ho zbitého, - do krvi zraneného. - [:Videla ho zmučeného - Boha Syna jediného, - Spasiteľa dobrého.:]


5. Mária, Matka milosti, - nech cítim tvoje bolesti, - by s tebou som dnes kvílil. - [:Daj, by srdce láskou vrelo, - v milovaní Krista môjho, - by som sa mu zaľúbil.:]


6. Ráč, svätá Matka so mnou byť, - ráč moje srdce poraniť, - ranami Syna milého, - [:ktorý za nás hriešnych trpel - a na kríži v mukách úpel; - daj mi čiastku múk jeho.:]


7. Dajže, by s tebou zaplakal, - Ježiša svojho ľutoval, - na svete kým ostávam. - [:Tam pri kríži s tebou chcem stáť - a v žalosti zotrvávať - s tebou vrelo si žiadam.:]


8. A keď raz budem umierať, ráč sa nado mnou zmilovať, - Kriste môj utrápený; - [:A keď umrie moje telo, - daj, by duši dané bolo - Otca tvojho kráľovstvo!:]