1. Nes, Gabrielu, - nes pozdravenie, - radosť pre ľudské - nes pokolenie. - [:Pozdravuj Máriu, - prečistú ľaliu.:]


2. Zvestuj jej radosť, - zvestuj potechu, - že Boh svet príde - spasiť od hriechu, - [:že Boha porodí, - čo spasí národy.:]


3. Zdravas', Mária, - milosti plná, - bo máš porodiť - v čistote Syna. - [:Staneš sa Rodičkou - a Božou Matičkou.:]


4. Radostnú tú zvesť - prijmi, ó, Panna! - Buď požehnaná, - Mať Krista Pána! - [:Buď ľudstvu záchranou, - nádejou čakanou.:]


5. Prijmi, Mária, - veľké posolstvo, - svetu Boh zjaví - veľké tajomstvo, - [:že počneš Ježiša, - Matička najmilšia.:]