1. Múdrosť Otca večného, - Boží Syn premilý, - Boh človek je zajatý o polnočnej chvíli.


2. Svojimi opustený, - Judášom zradený - Ježiš, Boh Syn nevinný, - k súdu je vedený.


3. Pána v prvú hodinu - k Pilátovi vedú, - falošne ho obvinia, - z pomstivého jedu.


4. Po hlave ho šľahajú, - ruky mu zväzujú, - jak už prorok povedal, - na tvár svätú pľujú.


5. A pri tretej hodine - Ukrižuj! volajú, - pred Pilátom šarlát mu - na plecia dávajú.


6. Na hlavu mu korunu - z ostrých tŕňov tlačia, - kladú kríž na ramená - a Pán k vrchu kráča.


7. O šiestej je pribitý - na kríž v hroznej trýzni - a žlč musí okúsiť, - keď v bolesti žízni.


8. S lotrami je na kríži, - podobný zlosynu, - a odpúšťa lotrovi, - kajúcemu vinu.


9. O deviatej hodine - Pán sa s telom lúčil, - Otče! k Bohu volajúc, - dušu mu poručil.


10. Tu vojak mu do boka - kópiu zarýva, - zem sa chveje a slnce - tvár svoju zakrýva.


11. A keď sa noc schýlila, - z kríža sňali telo, - ktoré za nás hriešnikov - toľko vytrpelo.