1. Narieka žalostne - Matička bolesti - nad svojím Synáčkom, - Kráľovná milosti. - [:Ach, pozdravujte, - úprimne ľutujte - Matičku Kristovu.:]


2. Narieka, že Syn pnie - na kríži nevinne, - že vidí Synáčka - v posledne] hodine. - [:Ach, pozdravujte, - úprimne ľutujte - Matičku Kristovu.:]


3. Pre zlého hriešnika - ukrutne zmučený - Kristus Pán už z kríža - je mŕtvy zložený. - [:Ach, pozdravujte, - úprimne ľutujte - Matičku Kristovu.:]


4. Presvätú mŕtvolu, - posiatu ranami, - Matička umýva - svojimi slzami. - [:Ach, pozdravujte, - úprimne ľutujte - Matičku Kristovu.:]


5. Ó, hriešny človeče, - pre tvoje spasenie - Matka aj so Synom - znášajú trápenie. - [:Ach, pozdravujte, - úprimne ľutujte - Matičku Kristovu.:]