1. Ó, Ježišu môj zranený, - od rán hrozne utrápený, - dušu svoju si vydal, - za nás život z lásky dal.


2. Tam si svätú krv vylieval, - bys' nás z hriechov ňou umýval, - tam je poklad zložený, - môžeme byť spasení.


3. Ty si umrel, by som ja žil, - ty si za mňa dlhy zložil. - Ty si trpel nevinný - za nás, naše zlé činy.


4. Kriste, láska prevznešená, - hriešnej duše drahá cena, - kiežby mohol za teba - tiež krv vyliať zo seba.


5. Keby sto sŕdc v sebe nosil, - ešte by som o viac prosil, - by som ťa viac miloval, - tebe sa odsluhoval.


6. Odstúp, odstúp, svetská márnosť, - Ježiš moja všetka radosť, - on je pre mňa zranený, - na kríži usmrtený.


7. Teba živý všade hľadám, - s tebou umrieť ja si žiadam, - Ježiš, moje spasenie - a všetko potešenie!


8. Amen, amen, ó, môj Pane, - daj, čo žiadam, nech sa stane - Ráč ma do rán svojich skryť, - by som mohol s tebou byť.