1. Ó, hriešnici prešťastliví, - vám sa život otvára, - hľa, za vás už dobrotivý - Bohočlovek umiera! - Predrahý náš Vykupiteľ - on je milý náš Spasiteľ, - on pre nás rád umiera.


2. Ľudstvo v raji had poranil, - zviedol k hriechu človeka, - Boží Syn ho zas obránil, - jeho láska odveká. - Za to nech je vďaka Bohu, - že k nám prišiel z neba dolu - premilený jeho Syn.


3. Ach, jak hrozné to mučenie, - pichá hlavu tŕň Krista, - veľká muka a trápenie - krutú bolesť mu chystá, - sväté nohy, sväté ruky, - trpia preukrutné muky, - hroznú bolesť doista.


4. Výrok smrti je zrušený, - víťazstvom prespevujme, - život hriešnym je vrátený, - Bohu za to ďakujme! - Nad diablom už Pán zvíťazil, - jeho vládu, hriech porazil, - Boh Otec je zmierený.