1. Poďakujme Kristu Pánu - a vzdajme mu slušnú česť a chválu. - On skrz svoje umučenie - ráčil nám dať hriechov odpustenie.


2. Nebeský Pán ponížil sa - a z Márie Panny narodil sa. - Triatridsať liet pracoval, - pokým sa na kríži obetoval.


3. Spínala hor' Matka ruky, - vidiac Syna, vidiac jeho muky; - Syna svojho jediného - a na drevo kríža pribitého.


4. Krista krv už tiekla svätá - z hlavy, z boku, z mnohých rán vyliata. - Vykúpila nás krv jeho - z múk preveľkých, z ohňa pekelného.


5. A ešte raz Kristus zvolal, - kým na dreve kríža v mukách skonal, - by človek si pamätoval, - jak ho veľmi dobrý Boh miloval.