1. Pováž, ó, človeče, - smutný čas terajší - zanechaj zlosť a hriech, - buď stále zbožnejší! - Pováž smrť Pána dobrého, - že netrpel pre iného, - pre teba, hriešneho.


2. V záhrade krvavý, - hľa, pot ho zalieva, - vidiac kalich smrti, - žalostne omdlieva. - Pán mocný zeme i neba - chce všetko znášať pre teba - ó, hriešny človeče.


3. Pozri na Judáša - zlostného, zradného, - aký húf vedie on - na Krista milého. - Od toho zajať dal seba, - dal poviazať sa za teba, - on, mocný, Pán neba.


4. Pozri, jak ho vedú - pred Annáša zlého; - tuho zviazaného - Pána nevinného; - údery a pohanenie - pre tvoje znáša spasenie - i večné blaženie.


5. Hľa, jak ho bičujú, - tŕním korunujú, - že miesta zdravého na ňom nebadajú; - krv oči a tvár zalieva, - duša verná zosmutnieva, - že je to jej vina.


6. Hľa, ide už z mesta - na miesto popravné, - pod krížom padajúc - pre hriechy ohavné. - Že podstúpil smrť nevinný, - sú vinou tvoje zlé činy, - hriešniku prebiedny!


7. Preto, ó, hriešniku, - keď pozrieš na Pána, - spomni si, že je on - spása a ochrana; - daj sa preto na pokánie, - len tak dosiahneš spasenie - a s Bohom zmierenie.