1. Pred trón tvoj, ó, Kriste, - my padáme, - nad tvojím mučením - rozjímame, - ktoré si, zostúpiac dolu z neba, - podstúpil, ach, a to nie za seba, - ale za nás, - aby si nás - vykúpil, - dal si sa - z lásky za nás.


2. Z úst tvojich my slovo - božie známe, - ktoré nám je v Písme zvestované, - ktoré si verejne kázal svetu, - potvrdil na kríži skrz obetu. - Daj, prosíme, - nech plníme - len tvoje posolstvo - a nie iné.


3. Veríme zo srdca - naučenie, - čos' učil pre naše vykúpenie, - nechceme ti robiť nové muky - ako tí, čo božské tvoje skutky - potupujú, - znevažujú - a teba - tým, Kriste, - ukrižujú.


4. Pristúpme k oltáru - s pobožnosťou, - vzdávajúc chválu, česť - s horlivosťou, - prosiac, by prijal Pán naše dary, - ktoré mu skrz kňaza na oltári - podávame - a skladáme - a s nimi i seba - oddávame.


5. Anjeli ťa v nebi vychvaľujú, - a Svätý, presvätý! - prespevujú. - Aj my s nimi, Kriste, tak spievame - a teba za Pána vyznávame, - prosiac ťa zas, - bys' v tento čas - k pokániu naklonil - tu všetkých nás.


6. Vitaj, ó, Pánovo - drahé telo, - ktoré si na kríži - pre nás pnelo. - Vitaj, krv nevinná Krista Pána, - z presvätých jeho rán vylievaná. - Buď nám, smädným, - buď nám, hladným, - občerstvením, všetkým - toho hodným.


7. Očisť nás od hriechu, - ó, Baránku, - a tak nás čistých veď - k svojmu stánku. - By čistým sme srdcom povždy smelo - požívať mohli Krv, Božie Telo; - by si s nami - medzi nami - býval vždy, vernými ovečkami.


8. Pobožne dnes Krista - oslavujme - a že nás občerstvil, - poďakujme, - nech mu je obeta naša milá - a všetkým kajúcim milostivá. - Vyslyš, Pane, - nech sa stane, - aby sme obsiahli zmilovanie.