1. Ó, srdce kamenné - rozpomeň sa, - na bolesť Kristovu zadívaj sa! - Nastal čas bolesti, útrpnosti, - ach, prestaň už páchať bezbožnosti. - Kristus veľmi je mučený, - na kríži ukrutne usmrtený.


2. Ku stĺpu viazaný, posmievaný, - tŕňovou korunou doráňaný, - bičmi je ubitý, obnažený, - napokon nevinne odsúdený. - K smrti kríža, hľa, zamdletý, - pod krížom upadá k tvrdej zemi.


3. Prehrozná, skalnatá Kalvária, - kde smutná deje sa história, - tys' cieľ a skonanie Krista môjho, - na kríži bolestne rozpiateho. - Ja príčina, moja vina - krv svätú cedila Boha Syna.


4. Tys' Kriste Ježišu, môj Spasiteľ, - najvyšší si Boh, môj Vykupiteľ, - hriešnikom som veľkým, plný viny, - ty si môj Spasiteľ, Boh jediný. - Dajže hriechov odpustenie, - zmiluj sa nado mnou, - daj spasenie.


5. Nech tvoje presväté umučenie - získa mi nebeské oslávenie. - Daj, by som zotrval v kajúcnosti - a teba velebil vo večnosti; - skrze päť rán - ráč dať aj nám - po smrti sa s tebou radovať tam.