1. Rozmýšľajme dnes - v svätom rozjímaní, - ako Pán Kristus trpel, - veľké rany: - od narodenia - do ukrižovania - nemá potešenia.


2. V záhrade najprv - prijal poľúbenie, - tým Judáš, zradca, - už im dal znamenie: - Koho pobozkám, - to je Kristus, verte, - toho k súdu berte.


3. Ježiša vzali, - súdu odovzdali; - ľud vinu hľadá, - jeho smrť si žiada. - Náš nebeský Kráľ, hanu tíško znášal, - kým ľud divo jasal.


4. V hodinu tretiu - dal ho ľudu Pilát; - odsúdili ho - nevinnú krv vyliať. - Bičovali ho - ukrutne ho bili: - tak Pán trpel milý.


5. Hodina šiesta: - Pán šiel s krížom z mesta - vojaci z neho - zvliekali rúcho jeho; - postavili kríž, - Krista naň rozpiali, - v smäde žlč mu dali.