1. Stála Matka bolestivá - vedľa kríža, ľútostivá, - [:keď na ňom Syn milý pnel.:]


2. Ach, tej Matke prežalostnej, - zarmútenej a bolestnej, - [:sedmorý meč v srdci tkvel.:]


3. Ach, jak smutná, sužovaná - bola Matka požehnaná - [:pre Ježiša bôľneho.:]


4. Jak trúchlila a kvílila, - keď na kríži uvidela - [:muky Syna milého.:]


5. Ktože by s ňou nezaplakal, - ktože by sa nenaľakal, - [:vidiac Matku skľúčenú?:]


6. Ktože by ju neľutoval, - keď by ju tak pozoroval - [:so Synáčkom strápenú?:]


7. Pre hriech ľudu bezbožného - vidí Syna mučeného, - [:krv sa leje z jeho žíl.:]


8. Vidí, ako Syn milený - dokonáva opustený, - [:dušu Bohu poručil.:]


9. Matka, plná žalosťami, - obdaruj ma milosťami, - [:ach, veď s tebou nariekam.:]


10. Vždy mi srdce láskou planie, - veď sa k tebe, Kriste Pane, - [:aj v žalostiach utiekam.:]


11. Svätá Matka, Krista rany, - ktorými bol doráňaný, - [:hlboko mi v srdce vtlač.:]


12. Tvojho Syna premilého, - za nás hriešnych mučeného, - [:bolesť so mnou deliť ráč.:]


13. S tebou cítim tvoju bolesť, - tým chcem svoju dušu povzniesť, - [:umučenie precítiť.:]


14. S tebou, Matka bolestivá, - duša moja vierou živá - [:pod krížom chce žalostiť.:]


15. Kriste, keď zo sveta vyjdem, - nech skrz tvoju Matku prídem - [:do víťazstva slávneho.:]


16. A keď telo moje skoná, - daj, nech duša moja spozná - [:blaho žitia večného.:]