1. S pobožnosťou oslavujme - Ježišove bolesti, - ktoré trpel on na kríži - pre náš hriech a neresti. - To preveľká milosť Pána - za teba svoj život dáva, - moja duša strápená!


2. Ľutujeme, ó, Ježišu, - svoje hriechy a zlosti, - daj skrz svoje umučenie - nám kajúcim milosti. - Daj, nech tvoje sväté rany - otvoria nám nebies brány, - Kriste, Bože láskavý!


3. Z podaných presvätých spisov - známe sú nám zákony, - ktoré Ježiš divotvorný - hlásal vždy bez úhony; - máme skrze smrť vždy ctenú, - na Golgote podstúpenú, - pravosť ich potvrdenú.


4. Milostivý Spasiteľu, - verím v tvoje učenie, - keď ho budem zachovávať, - prisľúbils' mi spasenie; - mne je kríž tvoj prebolestný, - a život tvoj prepočestný - slova dôkaz posvätný.


5. Hľa, obeta lásky plná - posväcuje všetkých nás, - ktorú konal Bohočlovek, - trpiac kríža smrť za nás: - duše naše by vykúpil - smrťou svojou diabla zhubil, - preto z neba zostúpil.


6. Nech znie srdce i jazyk náš: - Svätý si, ó, Ježišu! - Tys' lekárom najslávnejším, - uzdravuješ mi dušu. - Daj, nech čnostiam sa oddáme, - neprávostiam vyhýbame, - večnú slávu dúfame.