1. Ježiš Kristus slávne vchádza - na oslici do mesta, - jasavo ho ľud sprevádza, - preradostná to cesta. - Vítajú ho slávospevmi, - ozdobení palmami, - kade idú, všade kladú - rúcho jemu pred nohy. - [:Hosana Synovi Dávida! - volajú, ako ho uvidia. - Hosana! aj my dnes spievame, - Hosana! Kristovi voláme.:]