1. Kráľ neba, zeme - na oslici kráča - k Jeruzalemu, - jak to Písma značia. - Šli mu naproti - s úctivosťou všetkou - as láskou veľkou.


2. Vítali slávne - vladára a kráľa, - spievaním krásnym - oslávili Pána. - Blahoslavený, - ktorý kráčaš k bráne, - láskavý Pane!


3. Niektorí z ľudu - hádzali mu palmy - a pred ním v úcte - na kolená padli, - stlali pod nohy - rúcho mu na cestu, - keď išiel k mestu.


4. Dieťatka male, - ratolesti niesli - a v chráme Božom, vítajúc ho, riekli: Isto tento je, - ktorý na zem stúpil, - by ľud vykúpil.


5. Poddané sú mu - zástupy a tróny, - na slávu sa mu - zem a nebo kloní. - Všetci jasali - Hosana, ti, sláva! - Vítali Pána.


6. Neboj sa už viac, - ty sionská dcéra, - diabolskú chytrosť, - premohla už viera. - Kráľa, prišlého - na oslici, vítaš, - jak v Písme čítaš.


7. Velebnosť svätú - pozdravuje zástup, - na ktorú v raji - Pán Boh dal nám prísľub, - že sa zjaví nám - a tak sa k nám zníži - umrie na kríži.