1. Prápor Kráľa slávne veje, - tajomstvo sa z kríža skveje; - Pán sa smrti dnes podrobil, - smrťou život nám vydobyl.


2. Jeho bok bol prebodnutý, - vzal ten spôsob smrti krutý, - by zmyl hriechy sveta zlého - krvou, vodou vyšlou z neho.


3. Stalo sa, čo v dávnej dobe - prorokoval Dávid zbožne; - Sám Boh, - večnej slávy knieža, - vládu sveta prevzal z kríža.


4. Strom ty krásny a žiadúci, - ty kráľ stromov nehynúci - dostal sa ti osud blahý, - na tebe pnel poklad drahý.


5. Dnes ti bola povesená - na ramenách sveta cena, - rozpiate na tebe telo - za nás hriešnych bôľne pnelo.


6. Vitaj, krížu, nádej istá, - v tej bolestnej dobe Krista, - rozmnož svoje v nás milosti - z hriešnych zotri neprávosti.


7. Ó, Trojica, Božstvo večné, - chváľ ťa nebo, zem srdečne! - Dal si slávu krížu, Pane, - nech sa našou spásou stane!