1. Dokonané je! Smrť plesá, - Kristu svätá hlava klesá, - v mdlobách ducha vypúšťa. - Skončená je kríža cesta, - duch sa nesie v nebies miesta - a svet tento opúšťa.


2. Kalvárie zem stenala, - znak zármutku svojho dala, - triasla sa v tej hodine. - Krása, sláva ľudstva zhasla, - pred ktorou sa moc zla triasla, - v skalnom hrobe spočinie.


3. Božskou on sa skvel jasnosťou, - miloval svet s láskavosťou, - dobrodenia robil vždy, - napomáhal slabých, biednych, - očisťoval všetkých hriešnych, - preto skonal na kríži.


4. Na presvätý kríž pozrite, - iste bôľom zakvílite, - Ježišovi ctitelia! - On nás v srdci verne choval, - za nás život obetoval, - plače za ním zem celá.


5. Láska nebeská skonala, - zem sa triasla, pukla skala, - slnko stalo v temnosti. - Žitia Pán sa smrti poddal, - Bohu Otcu dušu oddal, - smútime tu v žalosti.


6. Telo, jeho už presväté - priateľmi je z kríža sňaté, - skrvavené mučením - drahou masťou pomazané - v skalný hrob je pochované - s veľkým plačom, kvílením.


7. Spočiň, Kriste náš, v tej dobe - v svojom tmavom, tichom hrobe, - Kriste, na smrť mučený! - Dosť už tvoje drahé telo - bolestí, múk, rán trpelo, - by človek bol spasený.


8. Podával si nám pomoci, - ako víťaz v tmavej noci - z mŕtvych vstaneš vznešený. - Ozdobený nebies žiarou - svetu zjavíš živou tvárou, - že si Pánom na zemi.


9. Pane náš milý, ó, Kriste, - zachovaj v nás srdce čisté, - od všetkej nás zlosti chráň, - by sme zbožný život mali, - teba vrúcne milovali - milosti daj k tomu nám!


10. A keď bude zas po boji, - daj, nech duch tvoj uspokojí - duše naše žíznivé, - nech sú k tebe uvedené, - slávou neba obdarené, - s tebou v svätom spojive.