1. Umučený Kristus Pán - z kríža na svet hľadí, - krv mu kvapká z bôľnych rán, - dušiam lásku radí, - umučený Ježiš môj, - vidíš hriešnosť moju, - chorú dušu, prosím, zhoj, - daj mi lásku svoju!


2. Toľké muky, bolesti - trápia Krista Pána, - ľudské hriechy, neresti - Ježiša vždy rania, - každý ľutuj Ježiša, - ktorý z kríža hľadí, - jeho oči rozlíšia, - dobrých od zlých rady.


3. Umučený Kristus Pán, - pozeráš aj na mňa, - moja ľútosť, ktorú mám, - pravá je, nie klamná, - umučenie tvoje si - cením zbožne, verne, - hľaďže na mňa, Najmilší, - žitím veď ma pevne!