1. Ježiš Kristus, Spasiteľ náš, - smrť premohol za nás, - slávne z mŕtvych vstal, - tým zlosť prekonal. - Aleluja, aleluja, aleluja.


2. Sám bez hriechu sa narodil, - z hriechu vyslobodil, - s Otcom zmieril nás - Vykupiteľ náš. - Aleluja, aleluja, aleluja.


3. Oslavujme zmŕtvychvstanie - tvoje, Kriste Pane: - česť ti vzdávame, - vrúcne spievame. - Aleluja, aleluja, aleluja.


4. Jezu Kriste, Spasiteľu, - vyslyš Cirkev celú, - skrz jej vedenie - daj nám spasenie. - Aleluja, aleluja, aleluja.