1. Pán Boh všemohúci - z mŕtvych vstal žiarou skvúci. - Kyrie eleison, - Kriste eleison! - Pobožne mu zaspievajme, - Pána Boha vrúcne chváľme. - Ó, zdravas', Panna Mária!


2. Večný, mocný Pane, - obeť ti predkladáme. - Kyrie eleison, - Kriste eleison! - Vzkrieseného tvojho Syna, - svätú obeť chleba, vína. - Ó, zdravas', Panna Mária!


3. A na zemi pokoj ľuďom, - bo zvíťazil Boh nad bludom, - brány nebies otvoril nám - Kristus Pán.


4. Pokoj pravý nám zvestoval - učeníkov pozdravoval: - Pokoj svoj vám ja dnes dávam, - pokoj vám.


5. Ó, Baránku náš nevinný, - ktorý snímaš sveta viny, - milostivo zhliadni na nás, - vyslyš nás!


6. Verme v Otca najmocnejšieho, - Stvoriteľa sveta celého - i v Ježiša Boha večného.


7. Počatého z Ducha Svätého, - z Panny na svet narodeného, - preukrutne umučeného.


8. Na tretí deň z mŕtvych vstalého, - Cirkev svätú spravujúceho - a naveky osláveného.