1. Pane mocný, Pane večný, - Stvoriteľu, všetko spravujúci, - Bože, Otče dobrý, - ty si všetkej chvály hodný - a stvorenie milujúci.


2. Všetkým ľuďom Písma velia - Spasiteľa uctiť na výsosti. - Zhliadni na nás z neba, - prosíme dnes vrúcne teba, - tu, v údolí smrteľnosti.


3. Duchu Svätý, tej podstaty - ako Otec a Syn: v Božstve jednom, - ty si naša nádej, - v duše, v srdcia svetla nalej, poteš nás v žití prebiednom.