1. Ó, slávny deň s Kristom víťazom - radujme sa, veseľme sa v ňom. - Dnes je slávne vzkriesený - Kristus, náš Pán, - je oslávený, - Pána Boha chváľme: Aleluja!