1. Plesaj, všetko stvorenie - dnes vstal z mŕtvych tvoj Pán; - prestalo už smútenie, - svätá radosť, príď k nám! - Trápenie už prešlo, - potešenie nadišlo, - plesaj, Cirkev celá!


2. Svätí patriarchovia, - plesajte v radosti, - verní boží sluhovia, - vyjdite z temnosti. - To, čo ste žiadali, - šťastne ste i dočkali: - spasenie nám prišlo.


3. Radujte sa nebesá, - otvárajte brány, - dnes nebeský Kráľ plesá: - Kristus, víťaz slávny. - Vykúpených vedie, - plesajúcich vovedie - do večnej radosti.


4. O nebeské slniečko, - svieťže dnes jasnejšie, - krásne nebies ty očko, - hľaďže dnes veselšie. - Teš sa zo vzkriesenia, - keďs' trúchlilo z trápenia - Stvoriteľa svojho.


5. Teš sa, každý tvor zeme, - teš sa zo vzkriesenia, - zemské, morské ty plemä, - vzdaj sa už kvílenia: - Vítaj Pána svojho, - z mŕtvych nám vzkrieseného, - Víťaza slávneho.