1. Príďže, náš milý Spasiteľ, - čaká ťa biedny Izrael; - plačúci v hriechu tu stená, - príďže už do nášho lona. - Plesaj zem, svojho Boha chváľ, - že ťa tak veľmi miloval.


2. Ó, príďže, Svetlo kresťanské, - a prelom zväzky satanské, - ktoré Adam neposlušný - uvalil na ten svet hriešny. - Plesaj zem, svojho Boha chváľ, - že ťa tak veľmi miloval.


3. Ó, príďže, Dieťa nebeské, - Dieťatko božské, anjelské, - čakáme tvoju potechu, - veľmi sme padli do hriechu. - Plesaj zem, svojho Boha chváľ, - že ťa tak veľmi miloval.


4. Ó, príďže, príď, náš Spasiteľ, - nebeský ty náš Tešiteľ, - a prines nám dar milosti, - vo viere daj nám stálosti. - Plesaj zem, svojho Boha chváľ, - že ťa tak veľmi miloval.