1. Priblížil sa deň radosti, - deň preveľkej veselosti, - keď Kristus Pán z mŕtvych vstáva - a prázdny hrob zanecháva. - Aleluja, aleluja, aleluja!


2. Smrťou, svojou smrť premáha, - moc diablovi z rúk vymáha, - skrze svoje zmŕtvychvstanie - dokonáva vykúpenie. - Aleluja, aleluja, aleluja!


3. Preto všetci sa radujme, - celým srdcom prespevujme: - Za preveľkú lásku Pána - nech mu je vždy česť vzdávaná. - Aleluja, aleluja, aleluja!


4. Z hrobu starých hriechov vstaňme, - všemožne sa nových chráňme. - Kroťme v sebe zlé žiadosti, - nezriadené náklonnosti. - Aleluja, aleluja, aleluja!


5. V čnostiach sa vždy cvičievajme, - dobré skutky konávajme, - by sme s Kristom po vzkriesení, - tešili sa v oslávení. - Aleluja, aleluja, aleluja!