1. Radujte sa, ó, kresťania, - z víťazstva preslávneho, - z podivného zmŕtvychvstania - Krista, Syna Božieho. - Aleluja, spievajme, - chvála buď mu srdečná, - od stvorenia radostného - jemu česť nekonečná!


2. Plesaj, nebo i tvár zeme - i hriešnici plesajme, - plesaj, všetko sveta plemä, - všetci chválu vzdávajme. - Aleluja, spievajme - Kristu z mŕtvych vstalému, - za milosť mu poďakujme, - Ježišovi drahému.


3. Ježišu, ty Kráľ jasnosti - ktorýs' slávne z hrobu vstal, - premohol si moc temnosti, - spasenie si svetu dal. - Pomáhaj nám, bezradným, - do neba, kde kraľuješ - s Bohom Otcom, s Duchom Svätým - a naveky panuješ.