1. Spoločne sa dnes radujme, Spasiteľa vychvaľujme - a veselo prespevujme: - Aleluja, aleluja!


2. Umučený povstal z hrobu - a premohol pekla zlobu; - radujme sa v túto dobu: - Aleluja, aleluja!


3. Tak zvestoval anjel krásny, - od nebeskej žiary jasný, - ženám, ktoré prišli v bázni: - Aleluja, aleluja!


4. Povedal: Už vstal Kristus Pán, - prišiel som to oznámiť vám, - Boh Otec ma sem vyslal sám: - Aleluja, aleluja!