1. Utešený nám deň nastal, - v ktorý z mŕtvych Kristus Pán vstal, - Vstal on z hrobu zavčas rána, - radujme sa, ó, kresťania!


2. Nenariekaj, Magdaléna, - Pán vstal ako zora ranná; - videla si Hospodina, - premilého Matky Syna.


3. Kristus Pán vstal z mŕtvych smelo, - oslávené jeho telo - raduje sa celé nebo - a svet spieva preveselo.


4. Dobrý Pane, náš Ježišu, - pohliadni na zbožnú ríšu: - odpusť naše veľké zlosti, - previnenia, neprávosti.


5. Počuj naše vrúcne hlasy, - pokojnejšie daj nám časy; - Jezu Kriste, veľký Kráľu, - prijmi svojho ľudu chválu.