1. V deň vzkriesenia Jezu Krista - chváľme Pána podľa Písma. - Aleluja, aleluja, aleluja!


2. V ten deň Kráľ náš nesmrteľný - vyhral boj nad nepriateľmi. - Aleluja, aleluja, aleluja!


3. Praotcovia ožiarení - z temnosti sú vyvedení. - Aleluja, aleluja, aleluja!


4. Bránu nebies Pán otvoril: - Poďte ku mne, nám hovoril. - Aleluja, aleluja, aleluja!


5. Kriste, buď nám na pomoci - z prenesmiernej svojej moci. - Aleluja, aleluja, aleluja!


6. By, vidiac ťa na pravici, - chválili sme ťa v Trojici. - Aleluja, aleluja, aleluja!


7. Aby sme tu zbožne žili, - s anjelmi sa raz tešili. - Aleluja, aleluja, aleluja!