1. Víťaz Kristus z mŕtvych vstáva: - Aleluja! - Vykúpenie dokonáva: - Aleluja, aleluja!


2. Premáha moc nepriateľov: - Aleluja! - Z pekla berie korisť diablov: - Aleluja, aleluja!


3. Ženy k hrobu pospiechali: - Aleluja!- Aby Pána pomazali: - Aleluja, aleluja!


4. Ten, ktorého vy hľadáte: - Aleluja! - Už ho v hrobe viac nemáte: - Aleluja, aleluja!